Ou bezwen konnen kisa ki ap pase lakay ou

1- Pran yon vè kristal plenl dlo
2- Mete yon moso chabon dife na vè dlo a
3- Apre tout moun fin kouche pou al dòmi, mete vè dlo ak chabon difea devan pot prensipal kay la, pa kite moun kay la travèsel.
4- Gade ki nivo dloa, nan demen si dlo a diminye sa vle di kay la gen move espri ladanl
---
Siw renmen senp sa, kite yon kòmantè epi patajel ak yon lòt moun

Le plus populaire

⭕ENFÒMASYON NOU DWE KONNEN SOU LWA KOUZEN ZAKA, KOUZEN AZAKA🍠🥑🌰🍆🌽🍀🍅🥕🥒🥔🥔🦀🍾🌳🌲🌱🌵🌴🍀🌾🌿🍁🍂🌸

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Posts les plus consultés de ce blog

⭕ENFÒMASYON NOU DWE KONNEN SOU LWA KOUZEN ZAKA, KOUZEN AZAKA🍠🥑🌰🍆🌽🍀🍅🥕🥒🥔🥔🦀🍾🌳🌲🌱🌵🌴🍀🌾🌿🍁🍂🌸

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Vodou: Ogou et les catholiques