Ou bezwen konnen kisa ki ap pase lakay ou

1- Pran yon vè kristal plenl dlo
2- Mete yon moso chabon dife na vè dlo a
3- Apre tout moun fin kouche pou al dòmi, mete vè dlo ak chabon difea devan pot prensipal kay la, pa kite moun kay la travèsel.
4- Gade ki nivo dloa, nan demen si dlo a diminye sa vle di kay la gen move espri ladanl
---
Siw renmen senp sa, kite yon kòmantè epi patajel ak yon lòt moun

Le plus populaire

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Que se passe-t-il vraiment lors d'une relation sexuelle

Posts les plus consultés de ce blog

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Que se passe-t-il vraiment lors d'une relation sexuelle

Caelle Edmond Jean Baptiste - Kidnappée et libérée