⭕ENFÒMASYON NOU DWE KONNEN SOU LWA KOUZEN ZAKA, KOUZEN AZAKA🍠🥑🌰🍆🌽🍀🍅🥕🥒🥔🥔🦀🍾🌳🌲🌱🌵🌴🍀🌾🌿🍁🍂🌸

🔵LWA KOUZEN ZAKA🌽JWE YON GWO WÒL ENPÒTAN NAN PANTEYON #VODOU_AYISYÈN AN, SA VLE DI LI JWE YON WÒL KI PRIMÒDYAL NAN TRADISYON ZANSÉT NOU YO. NAN PEYI D'AYITI SE LWA SA YO BAY RESPONSAB KOZE AGRIKILTI, KI VLE DI SE LI KI JERE KOZE LATÈ, SE LI KI BAY MANJE NAN PEYI A NAN KESYON JADEN YO, LI SE CHÈF SEMANS AK REKÒT YO. PASKE TOUT FÒS VIF PEYI A SE NAN TÈ A YO CHITA KÒ' YO.
⭕AZAKA🌽 SE LI KI MINIS AGRIKILTI, ENÈJI SA KWÈ NAN KILTIVASYON AK ELVAJ ANPIL E LI ABITE NAN JADEN YO, KI SE KAY LWA SA. LWA SA TRÈ JANTI E SAJ LÈ LI VINI, TOUT MOUN RENMEN'L E RESPÈKTE'L KÒM YON BRAV TRAVAYÈ KI GEN ANPIL FÒS AK KOURAJ POU TRAVAY LATÈ🌍 POU BAY VODOUVI YO MANJE.

🔵NAN MANIFÈSTASYON'L DJAKOUT LI TOUJOU SOU DO'L AK KOUTO DIGO (SÈPÈT) LI, LI TOUJOU METE PATALON BLE DI DIGO'L AK CHEMIZ KARABELA.  EPI CHAPO PAY LI NAN TÈT, PYE ATÈ FOULA'L NAN KOU'L, GWO BOUT KACHIMBO'L NAN DYÒ LI.

⭕LWA SA LÈ LI AP VINI SOU YON ERITYE WAP WÈ MOUN SA AP KÒMANSE GRATE PYE'L ANPIL, LI PAP GEN KOTE POUL CHITA E METE KÒL. YO KONN RELE LI AK BWA PEN LIMEN EPI BOUTÈY AB SÈNT LI (YON FÈY). LÈ LWA SA RANTRE OU DWE ABIYE'L AN JÒN E BLE OYBYEN BLÈ E VÈT SELON REGLEMAN LAKOU KAP TRAVAY LA. OU DWE BA LI TOUT ABITAMAN LI YO NÈT KÒMSA DWA,  EPI TOUSE PYE PANTALON LI. EPI POU LWA SA KÒMANSE DYAYI.

🔵YON FANMI KI GEN LWA SA, NAN LAKOU OU SOU BITASYON LAKAY LI KÒM LWA DANTI FANMI AN, WAP WÈ FANMI SA YO RENMEN TRAVAY ANPIL, YO RENMEN FÈ BIZNIS, FÈ JADEN, ELATRIYE. LWA SA SE YON BÈL ENÈJI TOU KI KWÈ NAN FÒMASYON AK LEDIKASYON. SE SAK FÈ NOU KONN TANDE CHANTE SA KI DI.  KOUZEN O SIW PA METE LEKÒL MAP FÈ JANDAM ARERE'W METE OU NAN PRIZON.  SA VLE DI LI PA NAN JWÈT AK KESYON SA. LWA SA KA EDE YON TI MOUN TRAVAY ASE TRÈ BYEN LEKÒL, WAP WÈ REZILTA TI MOUN SA AP BAW. YON MOUN KI SÈVI LWA SA OU DWE TOUJOU GEN YON DJAKOUT LAKAY OU AK BOUTÈY LI EPI MOUCHWA LI YO AK REGLEMAN L YO. KISE KISA WAP METE NAN DJAKOUT SA

❎NB: GEN MAKOUT GEN DJAKOUT CHAK SE YON BAGAY DIFERAN YO YE.

1-MAKOUT SE POU LWA LEGBA YO
2-DJAKOUT SE POU LWA ESKÒT ZAKA🌽 YO OK MAKE SA YON KOTE

⭕GEN MOUN KI TOUJOU AP DI LWA ZAKA SE YON LWA KI VÒLÈ, ESKE VRE MEZANMI KOZE SA. MWEN PÈSONÈLMAN MAP DI SE MANTI PASKE YON LWA SE YON ENÈJI KI TRÈ SIBTIL LI YE OUBYEN YON PRENSIP INIVÈSÈL KI ETABLI NAN ESPAS TAN LAVI A, SA VLE DI LI PAP JANM VÒLÈ LI PA YON MOUN SE YON LWA LI YE. LWA PA KONN PRAN SAK PA POU YO TANDE SISPANN AK KOZE SA. KE LWA ZAKA KONN VÒLE BAGAY MOUN NAN KAY.

🔵SI YON MOUN GEN YON BIZNIS OU KA FÈL MACHE AVEK ENÈJI LWA SA. LAP EDEW JERE E METE PRENSIP NAN BIZNIS SA E WAP VANN CHAK JOU WAP RANTRE KÒB. MEN FÒK OU SWIV REGLEMAN LI YO JAN SA YE A.

⭕NAN TRADISYON ZANSÈT NOU YO KISE #VODOU_AYISYÈN💧💧💧 AN YO DI KOUZEN SE FRÈ GEDE NIBO SOU LE PLAN ESPIRIYÉL E SE SAK FÈ GEDE YO TOUJOU FÈ APARISYON YO NAN SEREMONI KOUZEN YO. MEDE GEN YON GWO KONÈKSYON AVEK LANATI🌳, SE YON GWO DOKTÈ FÈY TOU SA NOU RELE GERISÈ A. LI SE YON LWA KI POTE ANPIL PWOFI POU MOUN KI KONN REGLEMAN LI YO, LI PA YON LWA KI KONPLIKE PASE SA. TOUT MANJE KI SOTI NAN TÈ SE KOUZEN ZAKA KI JERE DOSYÈ SA OK

🆘⛔POU KATOLIK WONGATÈ YO KI TOUJOU AP DI SEN IZIDÒ SE LWA ZAKA LI YE,  MAP DI NOU SISPANN AVEK JAN DE PRATIK SA YO. PAKSE YON SEN SE YON MOUN KITE MOURI ANNDAN LEGLIZ KI TAP SÈVI KOMINOTE'L LA VATIKAN PRAN LI YÒ KANONIZE'L YO FÈL VINN SEN NAN LEGLIZ YO.  NOU WÈ SE 2 BAGAY DIFERAN YO YE. YON LWA SE YON ENÈJI SIBTIL LI YE.  SA VLE DI YON LWA PAP JANM SEN SOU OKENN BAZ LA. ANN SISPANN DI BAGAY SA NAN VODOU A AK SEN TÈL LWA X LA. LWA SE VÈVÈ LI GENYEN. LI PA GEN IMAJBONDYE BLAN YO OK

🔵GEN ANPIL LWA NAN FANMI ZAKA YO. YON PLIS PASE 21 SELON ZÒN YO. GEN MOUN KI DI JOU VANDREDI SE JOU LWA SA. POU MWEN TOUT JOU SE JOU LWA YO KE YO YE NAN PEYI A.  SONJE LWA ZAKA BAY ANPIL RICHÈZ SE LI KI JERE KESYON ELVAJ AK AGRIKILTI. ANN AL METE BAGAY NAN TÈ YO POUN KA METE MANJE NAN VANT NOU AK LAJAN NAN PÒCH NOU.

⭕REGLEMAN LWA ZAKA🌽: PA POUVWA MINIS AZAKA MEDE, NÈG MONTAY LAVOUT. NÈG NAN MÒNN,  NÉG KWESI MAYANMAN, NÈG KWESI MANYAN,  NÉG AWOUMBLA VODOU'N,  NÈG AZAKASI, NÈG AZAKASI, NÈG AZAKALA,  NÈG AZAKA TONÈ, NÈG ZAKA GWELIYE. NÈG ZAKA KRIB, NÈG SÈPÈT, NÈG WOU NAN DO, NÈG PIKWA NAN MEN. ALASOO MINIS SO. 

Le plus populaire

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Posts les plus consultés de ce blog

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Vodou: Ogou et les catholiques