POU KISA FEY BAZILIK BON?

Fèy bazilik gen anpil byenfè, men malerezman anpil moun pa bal enpòtans.

Men kèk avantaj fèy sa pou sante nou...

Ou ka itilizel pou geri anpil maladi e menm pwoblèm moun ki pa ka fè pitit.

1- Li bon pou moun kap touse: Pran kèk fèy kraze yo epi pran jus a mete yon ti dlo cho epi bwèl, ou ka bay timoun ki gen 2 ans ou plus li.

2- Li bon pou moun ki gen problem lestomak, wap pran kèk fèy epi fè jus bwè’l. Siw gen nozé, indijésyon

3- Li bon pou moun ki soufri kè, pou moun kap fimen anpil.

4- Li bon pou moun ki gen doulè, tankou doulè règ, fyèv, grip, moun ki pa ka respire byen, bwèl wap santi’w byen.

5- Li estimule fètilite ògàn ki pèmèt fanm ak gason fè pitit.

6- Li ranfòse espèmatozoyid, li prevni enfètilite.

7- Se yon antibyotik efikas, ou ka pranl ou bouyil pou fè te 3 a 4 fwa pa semèn.

8- si wap fè manjé ak yon vyann ki gen sant fò ampil, meté youn ou 2 fèy bazilik nan vyann nan lè wap toufel. Lap desann sant lan.

Posts les plus consultés de ce blog

Janvier 2020: Liste des 10 sénateurs à qui ont accordé la continuité du mandat en Haïti

« J’ACCUSE » – Lettre à la nation du député Jerry Tardieu

Haiti: Un citoyen étranger et un policier haitien tués par balles